De branche verandert,
als intermediair heeft u goud in handen

Risistent ziet u als onmisbare schakel bij het positioneren van Riskmanagement in het MKB. Voor u als ervaren intermediair liggen er forse kansen op omzet verhoging. Het besef dat anticiperen op risico’s nog belangrijker is dan verzekeren, dringt steeds meer tot MKB ondernemers door. Toch worstelen de ondernemers hiermee. Logisch, want Riskmanagement vereist tijd, en specifieke kennis. Kennis waar wij samen met u als professional invulling aan kunnen geven.

Wij hebben een pragmatisch concept ontwikkeld waarmee u als Riskmanager een positie kunt veroveren in het MKB. Een proces dat eenvoudig, begrijpelijk en betaalbaar is. Het levert u omzet op en het levert de ondernemer meer zekerheid en een kostenreductie op.

Het concept van Risistent is gebaseerd op een helder en begrijpelijk model. Met de RiskTool® worden alle risico’s en wettelijke verplichtingen in beeld gebracht. Vervolgens bepaalt u samen op welke wijze de ondernemer wil anticiperen op de risico’s en invulling wil geven aan zijn wettelijke verplichtingen. Hiermee krijgt het beleid voor Riskmanagement vorm. Periodiek, beoordeelt u samen de effecten van het beleid. Risistent ziet u als intermediair als partner. Wij bieden u dan ook ondersteuning op zowel het marketingtechnische als inhoudelijke vlak. Wij houden de vakliteratuur bij, stellen u regelmatig op de hoogte van belangrijke inhoudelijke zaken, organiseren workshops en netwerk bijeenkomsten voor intermediairs en gaan waar nodig met u mee naar uw opdrachtgever voor commerciële of inhoudelijke ondersteuning.

Meer weten: bel met Luc IJsseldijk tel.: 0316- 74 40 53 of 

neem contact op.

WORKSHOP: Neem het risico, en verdien - vrijdag 20 juni

Denkt u ook dat met behulp van betaalbaar en pragmatisch Riskmanagement uw dienstverlening aan het MKB te verbeteren is? Dat u daarmee binnen de MKB markt nog beter kunt acquireren?

Lees meer...

Het zou mooi zijn als iedereen de werkwijze van Risistent al eerder had toegepast; dan waren er nu minder problemen in de financiële branche.