Het risico voor bedrijven om te maken te krijgen met cybercrime wordt met de dag groter. Er gaat in de cybercriminaliteit meer geld om dan in de drugscriminaliteit.

Het motief voor hackers en andere cybercriminelen om bedrijven lastig te vallen heeft lang niet altijd met geld te maken. Het kan ook om politieke of religieuze redenen zijn, of om dat het een sport voor dit soort “computerfreaks” is. Ofwel zo’n beetje ieder bedrijf loopt risico, want welk bedrijf is tegenwoordig niet meer afhankelijk van zijn computer netwerk?

Preventie vraagt lang niet altijd financiële investeringen. U kan zelf meer doen dan vaak gedacht wordt.

  • Uw belangrijkste kapitaal is meestal ook uw belangrijkste wapen tegen cybercriminaliteit. Zorg voor bewustzijn bij uw personeel welke rol zij hebben bij de veiligheid op dit gebied. Net zoals er omgegaan wordt met de toegankelijkheid van bijvoorbeeld uw panden en wagenpark, is het van belang dat u en uw personeel preventief omgaat met de toegankelijkheid van uw ICT-systeem. Maak ze hiervan bewust door het opstellen van protocollen en organiseer informatiesessies. Het kan helpen om dan filmpjes te laten zien.

o   ga zorgvuldig om met email en sociale media

o   wachtwoorden zijn persoonlijk

o   besteed aandacht aan fysieke veiligheid

o   ga bewust om met mobiele apparatuur

 

  • De overheid heeft samen met een aantal partners een informatieve site geopend, Veilig Online Ondernemen. Hier vindt u veel bewustwordings- en preventie informatie. En u kan hier kosteloos een Cyber Risico Scan laten uitvoeren. Betrek uw ICT leverancier bij uw veiligheidsvraagstukken. Vraag op wat voor manier zij garanties kunnen geven dat uw systeem veilig is.

Hoe maak je het risico van cybercrime beheersbaar?

Het risico voor bedrijven om te maken te krijgen met cybercrime wordt met de dag groter. Er gaat in de cybercriminaliteit meer geld om dan in de drugscriminaliteit.

Lees meer...

Luc heeft ons bedrijf goed geadviseerd m.b.t. bedrijfsrisico's en voorwaarden van alle verzekeringsproducten.