Ontstaan

Risistent is in 2007 ontstaan vanuit het inzicht dat de advisering aan het MKB verbeterd kon worden met risicomanagement. Door de aandacht te vestigen op risico’s binnen de bedrijfsvoering worden niet alleen continuïteitsbedreigingen veel beter gesignaleerd. Ook is er voor het MKB rendementsverbetering te realiseren. Risicomanagement helpt het MKB dus aan een positieve koers.

Historie

Van origine kom ik uit de assurantiebranche. Ik constateerde geregeld dat ondernemers vaak geen klankbord hebben over de operationele bedrijfsvoering. Er worden hier risico's gelopen die de bedrijfscontinuïteit bedreigen. En er zijn ook vaak mogelijkheden om de bedrijfskosten te verlagen. Steeds vaker had ik het met de ondernemer over preventieve maatregelen om het ziekteverzuim te verlagen, bedrijfsongevallen te voorkomen, debiteuren die niet betalen, sleutelfiguren die wegvallen, imagoschade door slechte publiciteit.

Missie

Mijn missie is bedrijven overtuigen van de toegevoegde waarde om risicomanagement te implementeren als bedrijfsbeleid. Volgens mij is het daarbij belangrijk om op een pragmatische manier inzicht te geven in bedrijfsrisico’s, verplichtingen die voortkomen uit wet- en regelgeving en de mate waarin op deze risico’s en wetten is geanticipeerd. Dit moet het MKB bedrijfscontinuiteit opleveren, verlaging van de kans op schade, verlaging van de bedrijfskosten en verhoging van de arbeidsproductiviteit en omzet. Kortom: meer inzicht, meer rust, minder kosten! Door bedrijven te helpen bij het implementeren van Riskmanagement wil ik bijdragen aan imagoverbetering.

Kernwaarden

Riskmanagement is relatief nieuw. Gaat het te ver om het een innovatie te noemen voor de consultancy? Om Riskmanagement goed te kunnen implementeren en verder te ontwikkelen vind ik de onderstaande kernwaarden van wezenlijk belang. Bij de ontwikkeling van onze dienstverlening (Consultancy, RiskTool, Workshops, E-learnings) staan deze kernwaarden centraal.

Inleven

  • Wij verdiepen ons in de wereld van de ander
  • Wij verplaatsen ons in anderen zonder vooraf te oordelen
  • Wij handelen eerlijk en integer, zoals wijzelf behandeld willen worden

Pragmatisch

  • Onze oplossingen zijn haalbaar en direct toepasbaar
  • Onze oplossingen zijn gericht op uw betere resultaten en kwaliteitsverbeteringen
  • Onze ideeën en oplossingen zijn gebruikersvriendelijk en gericht op zelfwerkzaamheid

Waarmaken

  • Wij komen beloften na en streven ernaar verwachtingen te overtreffen
  • Wij denken in mogelijkheden en kansen
  • Wij geloven in samenwerken en delen

Helpt u mij met deze kernwaarden bij de verdere ontwikkeling van Riskmanagement? Dan kan ik u helpen bij meer rendement.

Luc IJsseldijk

Hoe maak je het risico van cybercrime beheersbaar?

Het risico voor bedrijven om te maken te krijgen met cybercrime wordt met de dag groter. Er gaat in de cybercriminaliteit meer geld om dan in de drugscriminaliteit.

Lees meer...

"Verrassend hoe efficiënt Risistent voor ons de risico's in beeld heeft gebracht die wij in de dagelijkse bedrijfsvoering lopen."